Dr. Olga Polotska - Kunskap som framtidens framgångsnyckel för Europa

Dr. Olga Polotska, generaldirektör, Ukrainas nationella forskningsinstitut, National Research Foundation of Ukraine

Inga videor hittades

Formas frukost: Rädd eller beredd - kan klimatanpassning framtidssäkra samhället?
Klimatförändringarna påverkar alla delar av världen och samhällets samtliga sektorer, ibland med förödande resultat. Genom att arbeta förebyggande med klimatanpassning kan vi minska sårbarheten, men hur gör vi det på bästa sätt? Hur får vi till stånd de investeringar som krävs för att bygga ett mer robust samhälle?
Panel - Kunskap som framtidens framgångsnyckel för Europa
Fredrik Torp, Vattenfall, Louise Bengtsson, Sieps och Gunnar Hökmark, tankesmedjan Frivärld.
Panel - Kunskap för samförstånd och samverkan ur ett nationellt perspektiv
Camilla Asp, MSB, Anders Sandberg, University of Oxford, Jenny Larsson, Schneider Electric och Charlotte Ingvar-Nilsson, Myndigheten för press, radio och tv.
Stefan Löfven - Kunskap för att öppna dörrar mellan nationsgränser
Stefan Löfven, ordförande för Stockholm International Peace Research Institute, Sipri
Sylvia Schwaag Serger - avslutning
Sylvia Schwaag Serger, ordförande för Formas forskarråd.
Panel: Kunskap för att öppna dörrar mellan nationsgränser
Ola Larsmo, författare, Emma Modéer Wiking, Business Sweden, Robert Egnell, Försvarshögskolan och Malin Mobjörk, Formas.
Tawana Kupe
Tawana Kupe, rektor för University of Pretoria i Sydafrika.
Daniel Westlén
Daniel Westlén (L), statssekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).
Dr. Olga Polotska - Kunskap som framtidens framgångsnyckel för Europa
Dr. Olga Polotska, generaldirektör, Ukrainas nationella forskningsinstitut, National Research Foundation of Ukraine
Formas kunskapskvart 5 juni 2023 - Så vilda
Den 9 juni handlade Formas kunskapskvart om kommunikationsprojektet Så vilda, ett projekt med syfte att öka kunskapen om Sveriges inhemska vilda växter och betydelsen av biologisk mångfald.
Livsmedelsforskningsdagen 2023: Svält då, matfattigdom nu
På årets Livsmedelsforskningsdag lyssnar vi till experter som bland annat kommer prata om: * hur vi ska klara försörjningen både för nationen och för enskilda hushåll * hur kan vi främja ökad svensk livsmedelsproduktion och samtidigt se till att den är ledande inom låg miljöpåverkan och hög djurvälfärd. * hur våra nordiska grannar ser på den nuvarande utvecklingen av livsmedelskedjans globalisering samt på sin nationella livsmedelsberedskap? * hur navigerar svenska livsmedelsföretag genom stormen?
Formas Agenda 2030-konferens 17 maj 2023: Att använda kunskap i en osäker värld
Formas konferens samlar ledande röster från politiken, näringslivet, akademin och civilsamhället. Vi knyter an till Sveriges ordförandeskap i EU och fokuserar på tre frågeställningar: - Kunskap för att öppna dörrar mellan nationsgränser - Kunskap som framtidens framgångsnyckel för Europa - Kunskap för samförstånd och samverkan i Sverige och Norden Konferensen leds av Formas generaldirektör Johan Kuylenstierna tillsammans med Annika Dopping.
Formas frukost: Giftfri miljö – en realistisk framtidsdröm?
Miljökvalitetsmålet giftfri miljö ska nås till 2030. På Formas frukost diskuterar experter och forskare kring vad som ska göra det möjligt. Den 30 mars tar vi till exempel upp: Kan vi undvika en ny PFAS-skandal innan det är för sent? Hur hanterar vi risk kontra nytta med kemikalier? Vad kvarstår för att ta oss i mål?