Sökresultat: Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Inga videos hittades

Formas frukost: Skogens klimatnytta – ett kunskapsfält i snabb utveckling
Hur skogen kan ge så stor klimatnytta som möjligt, och samtidigt bidra till många andra viktiga samhällsmål, är kanske den svåraste frågan i den bredare skogsdebatten just nu. Dels är forskningen inom området under snabb framväxt, dels gör vi olika avvägningar utifrån den kunskapsgrund som finns. Vid seminariet lyfter vi två exempel på nya studier som utmanar dagens gängse sätt att se på skogens klimatnytta: Konjunkturinstitutets nya miljöekonomiska rapport Länk till annan webbplats. om skogens roll i klimatpolitiken och en aktuell forskningsstudie från Mittuniversitetet och Umeå universitet Länk till annan webbplats. om skogens klimatnytta vid ökad eller minskad avverkning.