Sökresultat: Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Inga videos hittades

Formas frukost: Skogens klimatnytta – ett kunskapsfält i snabb utveckling
Hur skogen kan ge så stor klimatnytta som möjligt, och samtidigt bidra till många andra viktiga samhällsmål, är kanske den svåraste frågan i den bredare skogsdebatten just nu. Dels är forskningen inom området under snabb framväxt, dels gör vi olika avvägningar utifrån den kunskapsgrund som finns. Vid seminariet lyfter vi två exempel på nya studier som utmanar dagens gängse sätt att se på skogens klimatnytta: Konjunkturinstitutets nya miljöekonomiska rapport Länk till annan webbplats. om skogens roll i klimatpolitiken och en aktuell forskningsstudie från Mittuniversitetet och Umeå universitet Länk till annan webbplats. om skogens klimatnytta vid ökad eller minskad avverkning.
Klimaträttvisa inför COP26 – vad säger forskningen
Den 8 oktober 2021 arrangerade Formas och Mistra ett webbinarium där klimatförhandlare och forskare gav sina olika perspektiv på klimaträttvisa. Vad innebär en rättvis klimatomställning? Vilken roll spelar rättvisa i klimatpolitiken – internationellt och nationellt? Vad har pandemin betytt för förutsättningarna för en rättvis klimatomställning och på vilket sätt kan COP26 präglas av rättvisefrågor?
Tempohöjning i klimatomställningen – förväntningar på forskningen
Webbinariet genomfördes inom ramen för det nationella forskningsprogrammet om klimat och modererades av Anders Sahlman Program *Klimatforskning och Stockholm+50 Johanna Lissinger Peitz, ambassadör för Stockholm+50 Panel: Forskarperspektiv på ett ökat tempo i klimatomställningen * Katarina Eckerberg, professor emerita, Umeå universitet * Mathias Fridahl, lektor, Linköpings universitet * Daniel Johansson, docent, Chalmers tekniska högskola * Åsa Persson, forskningschef och vice VD, Stockholm Environment Institute Panel: Förväntningar på och samarbeten med klimatforskningen * Peter Alestig, klimatredaktör (tjänstledig), Dagens Nyheter * Jakop Dalunde, Europaparlamentariker, Miljöpartiet de gröna * Carina Keskitalo, vice ordförande Nationella rådet för klimatanpassning och professor, Umeå universitet och SLU * Kristina Östman, tillförordnad chef för klimat och juridik, Naturskyddsföreningen Avslutande reflektioner Annika Helker Lundström, kommittéordförande för det nationella forskningsprogrammet om klimat