Sökresultat: Mål 2: Ingen hunger

Inga videos hittades

BLUE FOOD - Centre for the seafood of the future
BLUE FOOD är ett av fyra centrum för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet som finansieras av forskningsrådet Formas. Syftet med centrumen är att bidra till utveckling och innovation samt stärka kunskap och kompetens i hela livsmedelskedjan genom nära samarbete mellan forskare, näringsliv och andra aktörer i samhället. BLUE FOOD ska bland annat svara på frågan: Hur kan Sverige bli en ledande leverantör av hållbart producerad sjömat? I filmen deltar koordinator Fredrik Gröndahl, KTH och företagspartner Anders Högberg, ORKLA. KTH koordinerar satsningen som har många ingående parter: Göteborgs universitet, Chalmers, SLU, Uppsala universitet, RISE, Innovatum, IVL, Orkla, Region Västra Götaland, Region Stockholm.